CASAHelp är en elektronisk tjänst för teknisk support av alla Swegon CASA ventilationsaggregat, via vilken du bl.a. kan

  • Ladda ner aggregatspecifika service- och bruksanvisningar
  • Lösa problem med hjälp av ett felsökningsverktyg
  • Beställa aggregatspecifika filter och reservdelar
  • Visa servicevideor
  • Skapa ett serviceärende
  • Söka efter kontaktinformation till ditt närmaste serviceföretag

Nya Swegon CASA ventilationsaggregat är försedda med en QR-kod, med vars hjälp CASAHelp identifierar aggregattypen och serienumret. Här hittar du även alla gamla Swegon CASA och ILTO ventilationsaggregat. De aggregatspecifika sidorna för dessa hittar du enklast genom att mata in aggregatets modell eller serienummer i tjänstens sökfält.

ANVÄNDNING AV CASAHELP-TJÄNSTEN MED HJÄLP AV SMARTPHONE OCH QR-KOD

Läs QR-koden inuti aggregatet eller på dörren. Om aggregatet saknar QR-kod (gamla Premium- och ILTO-aggregat), kan du mata in serienumret eller aggregatmodellen i sökfältet.

 

CASAHelp identifierar aggregattypen och serienumret. 

Du länkas automatiskt till den plats där just ditt aggregats information finns, där du kan ladda ned bruksanvisningar och tekniska installations- och serviceanvisningar.

 

CASAHelp innehåller också aggregatspecifika videor som beskriver service och filterbyte. Med hjälp av dessa kan du själv utföra aggregatets grundservice.

 

Om du har problem med ditt aggregat kan du använda felsöknings guiden (FAQ). Då får du hjälp att antingen själv åtgärda problemet, eller en rekommendation att kontakta en servicetekniker.

 

Från CASAHelp kan du skicka en serviceförfrågan som baseras på feldiagnostiken. I din förfrågan kan du fritt lägga till bildtexter och även bifoga foton. CASAHelp vidarebefordrar din serviceförfrågan till närmaste auktoriserade Swegon CASA-serviceföretag som kontaktar er.

 

Med hjälp av serienumret identifierar CASAHelp också de rätta originalreservdelarna och originalfiltren som passar till just ditt aggregat. 

 

Du beställer enkelt det du behöver i vår nätbutik CASAbutiken.

 

CASAHelp når du alltid på adressen www.casahelp.se